DELA

Andelsägare ni har makten

Andelsägare, det är ni som bestämmer i Skogsägarförbundet. Kom ihåg att varje medlem har en röst oberoende av antalet andelar, din röst väger lika tungt som någon annans. Kom på stämman! Det behövs ingen anmälan. Styrelsens förslag kräver kvalificerad majoritet för att gå igenom och ingenting är klart.

Försöket att ändra stadgarna är det första steget i en process som leder till minskat inflytande och ägande för skogsägarna.

Avtalet med Rundbergs är ett utomordentligt dåligt avtal för Skogsägarförbundet, vid ett nytt försök till samgående uppnår vi säkert ett mycket bättre förhandlingsresultat.

Andelsstämman är tisdag 12 maj kl 14.00 på Alandica.

Möt upp på stämman!

Orolig andelsägare