DELA

Andelsägare missgynnas

I Nya Åland fredagen den 26 november säger Ålands telefonandelslags VD Stefan Olofsson:
-Andra operatörer har rätt att leverera tjänster via vårt nät. Det ska vi fortsätta med, men inte på våra medlemmars bekostnad.

I IP-Connects insändare i tisdagens tidning samma vecka presenteras en prisjämförelse som det bara går att dra en slutsats av. Aktiebolaget Ålcom, som under flera år verkat som ensam operatör i Ålands telefonandelslags nät, har betalat helt andra priser än vad andra operatörer nu ska betala. Skillnaderna är stora. Det ser inte bättre ut än att telefonandelslaget under alla år har låtit Ålcom verka i nätet på andelslägarnas bekostnad. Genom ”rabatten” har andelslaget varit med och betalat Ålcoms vinst. Halva vinsten har kunnat lyftas av de privatpersoner som fram till i höst var delägare i Ålcom. Det är också uppenbart att de andelsägare som inte har haft internet har varit med och finansierat andras användning av Ålcoms internettjänster.

Eftersom Ålands telefonandelslags främsta uppgift är att gynna andelsägarnas ekonomi är det här inte rätt. Andelsägarna borde behandlas jämlikt. Eventuella överskott efter investeringar borde i första hand användas för att sänka priserna för andelsägarnas telefoni.
Andelsägare