Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Analysera tunnelkostnaderna igen

Otto Hojars insändare är mycket läsvärd för dig som ännu tvekar på tunnelalternativet till Degerby. Glädjande är att så många väl pålästa inom olika politiska inriktningar öppet börjar uttala sitt stöd för att dra i handbromsen gällande den ifrågasatta investeringen i bro och hybridfärja. Vi är på väg mot konsensus. Det är dags att sakfrågor ska gå före den sortering som sker inom en förödande blockpolitik.

För dig som ännu ifrågasätter om vi verkligen har råd med tunnelbygget finns ett alternativ att begrunda. Jag anser att våra företrädare i lagtinget måste analysera tunnelkostnaderna ånyo och grundligare och öppet redovisa dem innan man kan ta slutlig ställning angående verkställighet.

Om ett privat genomförande av tunnel kan vara aktuell kommer den finansieringsmodell som föreslagits att vara en ren lottovinst för skattebetalarna på Åland. Samtidigt som det privata initiativet bygger och upprätthåller tunneln och landskapet hyr den av dem till en årskostnad som står i proportion till en överenskommen återbetalningstid (30 år) kommer det att finnas medel över för att parallellt investera i andra behövliga infrastrukturprojekt i exempelvis norra skärgården eller på fasta Åland och samtidigt har vi råd att satsa på högkvalitativ barnomsorg, skola, sjuk- och hälsovård och äldreomsorg runt hela Åland.

Därtill bör östra Föglö realiseras snarast så att man uppnår det totalekonomiskt mest fördelaktiga slutmålet utan fördröjning vilket öppnar för interaktion i regionen och ett flöde på arbetsmarknaden som gynnar hela Åland. Momentet har infallit, tveka inte. En röst för tunneln är en röst för framtiden medan en röst för hybridfärjan är en röst för baktiden.

RAINER JUSLIN (LIB)