DELA

Än en gång Mise och deras planer från oss "småsopor"

Än en gång konstaterar jag att detta nya 4-fackssystem inte har någonting med sopmängder att göra utan enbart antalet tömningar. Av det vi betalar till Mise per tömning går en del till själva hämtningen medan resten är för att ta hand om själva soporna.

Därför är det ren vinst att tömma tomma tunnor. Då jag tidigare inte ens fyllde 6 st 140 literstunnor per år och nu skall fylla 26 st (ev 13) 370 literstunnor blir ett ordentligt överskott från mig.

Som förtidspensionär med begränsade tillgångar är det svårt att förstå att just jag skall finansiera de med stora sopmängder.

Råkade hitta Mises föredragningslista inför deras styrelsemöte 17/11-20. (Mycket krångligt att hitta och ta del av via deras hemsida) Där visade det sig att på budgetseminariet 5/11 togs planen upp om hur ett eventuellt förlängt tömningsintervall för oss med lite sopor kunde göras. Där presenterades:

Alternativ 1: Fyra veckors intervall November-Mars. Ingen hanteringsavgift .

Alternativ 2: Fyra veckors intervall året runt. Om Mise årligen kontrollerar att jag har och sköter om min kompost. Kontrollkostnad: cirka 1,5 timme arbete för cirka 42 euro plus körersättning. Hanteringsavgift 50 euro.

Dessa alternativ skulle enbart gälla 1-personers hushåll. Tydligen har Mise gjort en mycket dålig och osmidig upphandling som kräver många tömningar oberoende av sopmängder eftersom andra hushåll inte kan komma ifråga.

Jag förstår inte heller varför min kompost som jag har haft i 15 år skall kontrolleras (redan gjort pga 8-veckors tömning) varje år för en avgift som kommer att vara minst 30-60% av den årliga inbesparingen för minskat antal tömningar. Om det ska vara en kontroll borde ett foto på komposten duga bra. Dessutom borde det väl vara ÅMHM som kontrollerar komposten om det råkar bli en sanitär olägenhet!

I andra icke Mise kommuner ställer man ut sin tunna vid vägen när man vill ha den tömd!

Varför måste det hos Mise vara tömningsintervallet som är det ända som gäller?

Det viktiga måste vara hur mycket sopor var och en skapar!

”EN SOM GÄRNA SKULLE VILJA HA 8-FACK MEN INTE ENS HAR RÅD MED 4-FACKSTUNNANS TÖMNINGSKOSTNADER”