DELA

Än är det inte synd om mariehamnarna

Vi har inte råd med ett vi-och-dom-tänkande, vi måste tillsammans ta tillvara hela Åland (del 2 av 2)

En del av stadens företrädare har emellanåt rätt aggressiva attacker mot resten av Åland. Nu senast Petri Carlsson i en insändare som ifrågasätter dagens landskapsandelssystem. Han bollar med siffror och menar att systemet är orättvist gentemot staden. Det han och andra tycks glömma bort är att Mariehamns stad har centralortens alla fördelar, vilket gjort att de länge kunnat ha hög servicenivå och samtidigt låg kommunskatt. Centralortens fördelar är bland annat att man automatiskt har många företag och därmed stora samfundsskatter, man har de flesta institutionerna och myndigheterna och därmed skatteintäkter av större grupper människor. Mariehamn har dessutom fördelen av att ha den huvudsakliga hamnen vilket gör att turister och andra stärker skatteintäkterna.

Vårt landskapsandelsystem har varit ett redskap för att balansera centralortens fördelar med landsortens nackdelar och skärgårdens utsatta geografiska läge. Nu hävdar stadens företrädare att systemet är orättvist, nu är det plötsligen synd om staden när samfundskatterna har gått ned och man inte längre har lika mycket pengar att spendera. Men jag menar att först när staden ligger med samma skatteprocent som övriga Åland och kan visa på vilka fördyrande omkostnader de har för att vara en centralort och att det leder till att de som bor i Mariehamn får sämre service än andra ålänningar, först då är det intressant att diskutera, hur detta skall åtgärdas så att inte mariehamnare missgynnas.

Detta vi-och-dom-tänkande måste upphöra, vi behöver hela Åland där alla områden har sina styrkor och svagheter. Vi måste se till alla som bor på Åland får likvärdig behandling. Att alla medborgares bästa står i centrum. De måste också bli ett slut på den aggressiva retoriken från en del landsbygdskommuner, där man sätter kommun före medborgarna, som om kommunen i sig har ett egenvärde. Alla är vi ålänningar och vi har inte råd att göra skillnad på folk om de bor på ena eller andra sidan en gräns som satts upp en gång i tiden. Nej, lyft blicken och samarbeta mer och tänk på helhet i stället för delar, tänk på människorna istället för reviren.
Mia Hanström (s)
boende i skärgården