Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Amning är bra för hälsan!

Det är den internationella amningsveckan. Amning är en enkel hälsoinsats som har en stor effekt på både barn och mödrar, därför är det viktigt att uppmuntra till amning, utan att skuldbelägga.

Att amma är det vanligaste sättet att mata ett litet barn och fördelarna med amning är väl dokumenterade. Därför är det viktigt med bra rådgivning, stöd och uppmuntran både innan och under amningstiden. Trygghet i amningen skapas bland annat av små uppmuntrande ord, beröring och hjälp i vardagen, då amning är så mycket mera än att bara mata sitt barn. Det behövs även rätt information och bra amningshandledning, och respekt för familjers beslut att amningen kan se olika ut och att allas amningsbeslut är olika. Men allas beslut ska grunda sig på korrekt och saklig information och ska inte bero på avsaknad av stöd. Amningsförekomsten ökar om hälso- och sjukvårdspersonal men även allmänheten och politiker får faktabaserad information om amningens hälsofördelar, så att alla kan jobba gemensamt mot samma mål; att skydda, främja och stödja amning. För barns och familjers bästa.

PERNILLA SÖDERLUND

Liberal lagtingskandidat