DELA

ÅMHM? Vad är det?

ÅMHM:s frågetävling på skördemarknaden om myndighetens ansvarsområden ledde till många intressanta diskussioner om vilka frågor som hör vart.
Allmänt känt är att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har ett laboratorium och arbetar med miljöskydds-, inomhusluft- och livsmedelsfrågor. Däremot visste få att även alkoholservering hör till myndighetens bord eller att såväl djurskydd som nyttodjursveterinären och smådjurskliniken Zoodiaken i Jomala hör till ÅMHM.

Många trodde istället att ÅMHM arbetar med naturvårdsfrågor som fridlysningar och naturreservat, vilket dock är en uppgift för miljöbyrån på Ålands landskapsregering.
Även att ansvaret för hushållssoporna ligger på kommunen var oklart och många verkar blanda på ÅMHM och MISE. MISE är en organisation som på några kommuners uppdrag sköter hushållssoporna och har inget med ÅMHM att göra.
ÅMHM stiftar inte heller lagar, utan ska bara följa dem. Lagstiftar gör politikerna i lagtinget på förslag av landskapsregeringen.

ÅMHM vill gratulera Ann Öst som vunnit en kasse med frukt och grönt från Solklart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ann-Sofi Wikingson
Tillf.miljöskyddsinspektör