DELA

ÅMHM: kontakta oss vid frågetecken om vårt arbete

Med anledning av insändaren ”Vem måste minska på sin lön?” den 10 maj vill vi på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet göra ett par förtydliganden. Först och främst är det inte ÅMHM som är lagstiftande myndighet. Alla lagar tas fram av lagberedningen vid landskapsregeringen och antas i Ålands lagting av beslutsfattande politiker.

När det gäller grundavgiften på 150 euro är det en punkt som även ÅMHM har lyft i remissvaret kring den nya livsmedelslagen och där vi är eniga med Harriet Strandvik. Myndigheten anser det oskäligt att debitera alla verksamhetsutövare, oavsett storlek, samma avgift. Men återigen är detta alltså inte upp till ÅMHM att besluta om.

Faktiskt är det så att samtliga avgifter som finns i vår taxa är ett helt politiskt beslut och inte något handläggarna på ÅMHM styr över. ÅMHM:s självfinansieringsgrad ligger på cirka 25 procent medan våra grannar öster och västerut ligger mycket högre (upp till 90 procent) vilket innebär att både verksamhetsutövare samt privatpersoner i hög utsträckning på Åland inte själva bekostar sina lagstadgade livsmedelskontroller (samt annan tillsyn) som ÅMHM tillhandahåller utan detta är till stor del skattefinansierat som det ser ut idag vilket är ett resultat av de politiska beslut som fattats.

Avslutningsvis vill vi från ÅMHM uppmärksamma att vi med stormsteg går mot valtider, det är viktigt inför valet att ha en öppen och tydlig dialog där korrekta fakta om vår verksamhet sprids. Finns det vidare frågetecken kring vårt arbete, taxa eller remissvar är det fritt fram att kontakta oss under kontorstid.

SUSANNE PERANDER
Myndighetschef

ERICA DANIELSSON
Sektionschef livsmedel

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp