DELA

ÅMHM, den effektiva myndigheten

Man måste förundra sig över de raljerande inlägg om ÅMHM:s verksamhet som florerat i massmedia den senaste tiden. Agendan bakom inläggen verkar endast vara att förlöjliga och ifrågasätta myndighetens verksamhet och existens utan att ta reda på vad myndighetens uppdrag består av. ÅMHM:s verksamhet är till stor del skattefinansierad och skall med all rätt synas för att garantera en effektiv, rättssäker och likvärdig behandling av alla ärenden. Myndigheten jobbar som bäst med frågor kring kvalitet och rutiner för att kunna leva upp till visionen om en modern och effektiv myndighet. Vi tar gärna till oss synpunkter och saklig kritik som hjälper oss att bli bättre.

Den verklighet som vår fantastiska personal arbetar i skiljer sig grovt från den bild som uppmålas av häcklarna. Med knappa resurser och ständigt ökande arbetsuppgifter arbetar man för att säkerställa en ren och trygg livsmiljö för såväl människor som djur. Samtidigt säkerställer man att ingen försöker skaffa sig ekonomiska konkurrensfördelar jämtemot övriga verksamhetsutövare genom att förbise och strunta i gällande lagar, förordningar och tillståndsvillkor.

De uppgifter som ÅMHM utför på Åland utförs i riket, Raseborg av Sydspetsens Miljö-Hälsa, Regionförvaltningsverket, privata aktörer, kommuner och staten. I Sverige, Gotland utförs uppgifterna av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, privata aktörer, Länsstyrelsen, Miljödomstolen och staten. Jämför de resurser dessa aktörer har att luta sig tillbaka mot i förhållande till ÅMHM. Jag vill påstå att det är en bedrift att vara så effektiva som vi är, detta med tanke på allt övrigt arbete förutom tillstånd och tillsyn som ingår i uppgifterna, information, beredskapsarbete, förbättringsarbete, klagomålshantering, bistå vid lagberedning, rådgivning. Nåväl, vi kommer likväl att bli ännu bättre genom vår systematiska översyn av alla processer som ingår i vårt arbete.

Myndighetschef ÅMHM

Stig Abrahamsson