DELA

ÅMHM bör prioritera djurskyddshemmet

De nyligen stiftade viktiga tilläggen och ändringarna i den åländska djurskyddslagen gäller bruket av djurskyddsbrottsregister, preciseringarna i straffskalan och ansvaret om djurskyddshemmet. Lika viktigt är att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har fått igång de regelbundna, preventiva djurskyddsinspektionerna och hanterar numera klagomålsärenden effektivt.
Ansvaret gällande omhändertagandet av herrelösa djur, främst kattor och hundar, vilket vanligtvis kallas djurskyddshemmet, var förr polisens ansvar. Polisen hade inte resurser till detta verksamhet och man kände att kompetensen inte heller låg hos polisen. Lagändringen flyttade ansvaret till ÅMHM, som handhar veterinärverksamheten i landskapet och lagändringen har trätt i kraft fr.o.m. 1 juni i år.
Hittills har dock inte mycket hänt kring frågan. ÅMHM har idag resurserna hårt pressade p.g.a. den allmänna ekonomiska krisen som drabbar speciellt den offentliga sektorn med stränga sparkrav. Trots detta borde man sätta i gång beredningen av ärendet och planeringen av verksamheten med högsta prioritet. Det lär pågå planering på flyttningen av ÅMHM-smådjursklinik och djurskyddshemmet kunde med fördel kopplas till detta eller ske oberoende nu och med förtur.
Numera börjar situationen bli ohållbar, där Ålands Djurskyddsförening r.f. har axlat ansvaret för verksamhet som enligt lag hör till myndigheterna. Inte bara det att föreningen sköter mottagningen och skötseln av herrelösa kattor och hundar, allt tillhörande administrativt arbete och söker också nya hem åt samtliga. Man betalar även från sina frivilligt samlade pengar till ÅMHM för hälsoundersökning, vaccination, avmaskning, sterilisering och eventuell annan veterinärvård. Detta liknar ju ingenting – Jo! Praxisen i vissa diktaturländer där dödsdömda människor får betala kulorna, vilka de arkebuseras med.
Ifall det inte finns intresse och prioritering för djurskyddshemmet i ÅMHM, borde landskapsregeringen med kommande budgetarbete “öronmärka” medel till utrymmen för djurskyddshemmet. Djurvännerna vill veta hur det ska bli!
Rauli Lehtinen (Lib)
Pensionerad veterinär
Konsult till djurskyddsföreningens styrelse