DELA

Ambitiösare arbete för en ren Östersjö

Under nästa mandatperiod vill vi Moderater lägga kraft på en aktivare och ambitiösare miljöpolitik, där Åland ställer höga krav och är ett föredöme för andra. Vi tror att Åland kan bli ett centrum för miljökunnande och att det kan öppna upp nya affärsmöjligheter. Några förslag:

%u2022 Åland kunde oftare stå värd för Östersjömöten och sammanföra centrala aktörer kring Östersjön. Vi har utrymmen, kunnande och andra resurser för detta.
%u2022 Åland bör arbeta för ett internationellt avtal som förbjuder all svartvattentömning i Östersjön.
%u2022 Fiskodlingarna står för en överväldigande del av Ålands fosforutsläpp. Landskapsregeringens mål bör vara utsläppsfria fiskodlingar. Landbaserat är OK, men inte den enda lösningen.

%u2022 Vi har många husvagnsgäster som tycker det är för komplicerat att tömma sina avloppstankar på Åland. Detta bör göras enkelt och smidigt.
%u2022 Vi bör uppmuntra till ren teknologi, gärna i samarbete med Högskolan på Åland och med rederinäringen. PAF-medel kan vikas till en professur i miljöteknik.
%u2022 Vi vill fortsätta arbetet för att Åland inkluderas i inmatningstarifferna för vindkraft, så att vi i större skala kan börja exportera vindkraft över Finlandskabeln.

Vi har arbetat för att ta fram Ålands mest ambitiösa miljöprogram. Vi är öppna för samarbete och mest bara glada om det kommer bättre förslag från andra partier om hur vi effektivt kunde arbeta för en friskare Östersjö
Wille Valve (M)
Karl-Erik Williams (M)
Vårt miljöprogram: http://www.moderaterna.ax/sv/var_politik/miljo