DELA

Amatörmässigt

Hot och anspelningar på att vända sig till främmande stater med inrikespolitiska problem har förekommit i den åländska debatten sedan det stod klart att regeringen inte godkänner stödet till den åländska vindkraften. Hot brukar räknas som ett synnerligen dåligt sätt att lösa konflikter.

Jag önskar att stödet skulle kommit Åland till del men att anse det vara ett konstitutionellt krisproblem är att ge frågan för stor dignitet. Det är amatörmässigt. Att som minister Gunell sagt i offentligheten att hon är ursinnig gör man inte heller som minister.

Det är uppenbart att vindkraftsfrågan varit besvärlig, det har inte varit klart från början hur inmatningsavgifterna skulle finansieras. Landskapsregeringen ansåg från början att Åland ingenting skall betala. Inte var det heller bra taktik att säga att man skall vända sig till Sverige.

Landskapsregeringen har behörighet vad beträffar fördelningen av vindkraftsstödet på Åland. Landskapsregeringen har från början exkluderat Asterholma Vindenergi Ab trots att det är ett seriöst projekt och uppfyller stipulerade fodringar. Detta har man gjort med skärgårdspolitikernas goda minne. Man har förbehållit det för ett företag, Detta trots att juridisk expertis i riksdagen sagt att det föranleder för godtycke.

Att säga att man vänder sig västerut är en argumentation som man ofta använder på Åland i regel har det inte betydelse om det gäller politiska spörsmål.

Fastlandet är Åländska företagares och jordbrukets huvudmottagare. Varför säger man inte i högre grad att man skall ersätta den finska marknaden med den svenska. Därför att det väldigt ofta inte går. Det finns också exempel på i närhistorien när politik lett till handelsstörningar.

Olof Öström, Brändö