DELA

Alternativmedicinens ömma tår

Bästa Carina, jag hade tänkt hålla mig utanför denna diskussion, dels är jag lekman, dels så är mycket av argumentationen märklig, men din senaste insändare får mig att fatta pennan och diskutera ditt resonemang utifrån vetenskap och fakta.

Nej Carina, medicinvetenskapen, liksom vilken annan vetenskap har inga som helst problem att ta kritik. I själva verket är hela systemet uppbyggt på kritik, att kritiskt granska egna och andras resultat. Den kritiken saknar jag helt i din argumentation. Kanske för att du representerar tro och inte vetenskap? Det som skapar reaktioner är inte kritiken som sådan, utan osaklig kritik.

Såvitt jag kan förstå är en ”biopat” en person som sysslar med kostrådgivning, kombinerat med örtmedicin, homeopatiska mediciner och liknande? Rätta mig gärna om jag har fel! Du hävdar även att ditt skrå ”behandlar orsakerna” och ”ser till hela människan”, underförstått så gör då inte läkarkåren det. Man ser inte till den hela människan, utan behandlar bara symptomen. Är det så du menar? Så tror jag att de flesta tolkar dina skriverier och vore jag en av de många duktiga och samvetsgranna läkare jag mött, skulle jag ta mycket illa vid mig.

Problemet med din argumentation är att den liknar de som Kreationisterna i USA använder för att försöka upphöja sin bibliska tro till vetenskap. I stället för att framföra bevis för att exempelvis Homeopatiska mediciner, eller magnetterapi fungerar (vilket är omöjligt eftersom bevis för att de skulle göra det saknas) så väljer du att smutskasta hela läkarkåren, medicinindustrin och i förlängningen, hela det vetenskapliga systemet.

Inom ingenjörsvetenskap finns ett talesätt: ”Att mäta är att veta”.
Det gäller även att mäta rätt sak så att man inte lurar sig själv, medvetet eller omedvetet. Ingen har sagt att medicinvetenskapen är ofelbar, men det vi har i dag är resultatet av århundraden av forskning där kvinnor och män. Ibland högt utbildade, ibland lekmän med ett brinnande intresse, kritiskt granskat sina resultat. Utan denna forskning hade vi fortfarande trott att jorden är platt och att åderlåtning kurerar sjukdomar, det vill säga varit kvar i den okunnighet och vidskepelse som du förespråkar.

Inom naturmedicinen förefaller det vara tvärtom: Då man inte kan finna bevis för att exempelvis homeopatiska preparat fungerar, så underkänner man inte läkemedlen, utan vetenskapen och uppfinner rent nonsens som att ”vatten har minne”. Du antyder att många väljer naturmedel för att de skulle sakna biverkningar. I fråga om homeopatiska preparat (dvs vatten eller socker) kan det säkert stämma (eftersom de saknar farmakologisk verkan), men andra ”naturpreparat” kan vara nog så problematiska. En myckenhet i naturen är inte alls så ofarligt. Arsenik är ett naturligt ämne, likaså tungmetaller och båda förekommer i många ”naturmedel” ofta i mångfalt högre doser än gränsvärden för mat. Det är nästan litet ironiskt hur många alternativmedicinare som avråder från vaccination på grund av att vissa vaccin en gång i tiden innehöll spår av kvicksilver inte tvekar en sekund att rekommendera ”naturmedel” som innehåller mångfalt högre doser.

Det jag inte heller förstår i ditt resonemang är varför du tycker att läkare skall läsa på mera om alternativmedicin? Gäller inte det omvända? Att du som ”biopat” borde studera medicin, fysik och kemi, eller just de vetenskaper som till fullo förklarar varför till exempel homeopati inte fungerar?
Då du kritiserar medicinindustrin, där det onekligen finns fula fiskar, glömmer du helt att alternativmedicinen i dag är en mångmiljardindustri, med enorma vinster. Vad kan vara mera lukrativt än att sälja vatten för 100€ per ml eller hokuspokus-SCIO-maskiner? Den branschen borde således inte ha några som helst problem med att bekosta forskning kring sina preparat. Varför gör man inte det?

Före alternativmedicinen kan prestera hållbara bevis för att den är verksam skall inte en cent av offentliga medel satsas på denna. Vidare bör dessa preparat underställas samma kontrollkrav som gäller för ”vanliga” mediciner. Vad sedan människor gör privat med sina pengar är givetvis deras ensak, men man bör hjälpa dem fatta välgrundade beslut så att de inte slösar sina pengar på alternativmedicinska preparat och behandlingar som i bästa fall är verkningslösa och i sämsta fall rent farliga.

På en punkt kan jag ge dig rätt Carina. Många är besvikna på det bemötande de får inom vården. Läkarna är ofta stressade och ger sig inte tid att lyssna på patienterna. Om läkaren förefaller oengagerad försvagas effekten av en annars verksam behandling.
Alternativmedicinare är ofta bättre att lyssna på patienten, varför deras, i övrigt verkningslösa, behandlingar upplevs som positiva av patienten.
Problemen inom vården i dag är inte att det skulle vara något fel på läkarvetenskapen som sådan, utan en skriande brist på resurser. Inom vården i dag har en läkare 15 minuter på sig att lösa ditt problem, oberoende av hur stort eller litet det är och det är på tok för litet.
Att det här är ett problem är något våra politiker måste ta till sig och se till att vården har de resurser som behövs för ett adekvat bemötande.
Detta är lösningen på problemet, inte mera alternativmedicin!

Tragiken i detta är att varje euro som satsas på verkningslösa preparat och behandlingar, hade kunnat göra nytta, om den i stället satsats på forskning kring verklig, fungerande medicin.
Anders Gustafsson