DELA

Alternativen för Pommern är utredda

”Pensionerad varvsarbetare” och ”Pommernkramare” tycker att Pommerndockans kommitté styrs av prestige och stolthet när man inte går in för något annat alternativ för Pommerns långsiktiga bevarande. Svaret på det är att vi och tidigare kommitté har utrett de alternativ som Jerker Örjans, Henry Höglund och andra har talat för. I vår information till ägare, finansiärer och allmänhet har vi redogjort för detta.

De alternativa lösningarna innebär i praktiken bogsering till Nådendal och varvstagning vart tionde år eller oftare vid behov. I kalkylen för det ingår försäkringspremier för bärgning vid haveri, bogseringskostnad, varvshyra per dygn och det kommersiella varvets overheadkostnader förutom själva reparationskostnaderna. Pommern blir inte starkare över kommande årtionden. Med en egen specialbyggd docka i Mariehamn har vi bara reparationskostnaden kvar som dessutom kan göras fortlöpande och billigare genom de frivilligarbetare vi då kan använda vid sidan av Pommerns egen underhållspersonal. Inom ramen för gällande årliga underhållsbudget kan det mesta av underhållet framöver skötas. De ekonomiska kalkylerna för alternativen visar att dockalternativet över 100 år är billigare än de andra alternativen! Men därtill är det oändligt mycket säkrare för Pommerns bevarande. Till det kommer de museala fördelarna och att vi kontinuerligt skapar en helt ny turistisk och besökarupplevelse kring fartyget och dess skötsel.

Det säkerställer också att Pommern kan bibehållas såsom världens enda stora historiska segelfartyg i ursprungligt skick med sitt nitade skrov. Osäkerheten i kalkylerna för alternativen är av naturliga skäl mycket större än i kalkylen för en fast specialdocka för fartyget. I vårt arbete har vi sökt kunskap runt hela världen och inte bara lokalt på Åland.

Den internationella expertisen är imponerad av den lösning som nu är beslutad för Pommern. Dockkommittén är inte envis, men vi kan ju inte föreslå alternativ som över tid är dyrare och osäkrare för fartyget och som inte skapar en hållbar och komplett helhetsupplevelse. Dockinvesteringen är kalkylerad till strax under 5 miljoner euro. Om en månad vet vi om det håller.

Roger Jansson

Dockkommitténs ordförande