DELA

Alternativa fakta om discgolf

I varsin insändare påstår Julia Birney (Lib) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d. rådgivare Kellyann Conway.

Besöker man det aktuella området kan man inte undgå att se att en stor del av skogens träd är märkta med synliga grönaktiga sprayfläckar. Enligt behörig myndighet är fläckarna ditsprayade av en banexpert som av någon oklar uppdragsgivare utmärkt träden som ska bort för att lämna plats åt de nya discgolfbanorna. Jag kan intyga att det är fråga om många, många träd. En del är stora och andra är klenare men de är många. Om man därtill tar en titt på slitaget efter de befintliga banorna i Badhusparken så förskräcker spåren.

Denna skövling bedömer Björn Hägerstrand som ”att ta bort lite snår och ris på bergsknallar”. Offentligen har jag hört Julia Birney fälla ett liknande omdöme. Hon menade att det var fråga om ”att ta bort lite sly och några torra pinnar”. Med häpnadens finger i förvåningens mun frågar jag nu de två ansvariga: varför är så många träd märkta om de inte ska sågas ner?

Den som har intresse av att med egna ögon avgöra vem som har rätt och vem som har fel kan lätt ta sig till den omdiskuterade platsen. Gå in i skogen bakom Sjömansskolan och ströva runt. Sanningen uppenbarar sig ganska snart. Alternativa fakta är nämligen inte fakta utan lögn.

I en notis i förra veckans tidningar kunde man läsa om en utredning om ålänningarnas syn på hållbarhet. En överväldigande majoritet av ålänningarna visste vad hållbarhetsstrategin har för mål och lika många strävade efter att leva hållbart. Däremot var allmänhetens tilltro till myndigheternas och det politiska etablissemangets vilja att agera hållbart svagt. Handläggningen av detta ärende och de politiska uttalandena för att försvara denna icke hållbara verksamhet i stadens parker är ett belysande exempel på hur misstro skapas.

Till slut önskar jag att Natur och miljö, Hållbart initiativ, Bärkraftsrådet och miljömedvetna journalister besöker Badhusberget och tar ställning. Att sticka huvudet i busken när okunniga politiker hävdar alternativa fakta är att vara delaktig i miljöförstörelsen i Badhusberget. Dags att stå upp för miljön och hållbarheten.

BARBRO SUNDBACK (S)