DELA

Alternativ till Finlandskabeln

Diskussionens vågor går höga om en reservkabel till Finland. Och inte undra på det – hela 125 miljoner euro kostar den.
Investeringen motsvarar en kostnad på ungefär 10 000,- euro per hushåll och är väl Ålands dyraste infrastruktursatsning någonsin med ”egna” pengar.
Hur stor den slutliga prislappen blir vet vi ju inte – det brukar ju nästa alltid bli 10-20 % dyrare än vad som budgeterats.
Det kanske ändå – av andra orsaker – är en nödvändig investering, men har man faktiskt titta noga på andra alternativ?.

Det har konstaterats i olika utredningar att Åland behöver en reservkraftsförbindelse, en som skulle ersätta befintlig kabel till Sverige, ifall den blir skadad. Detta eftersom den på Åland befintliga reservkraften beräknas vara otillräcklig och tiden det tar att få igång reservkraften är ”för lång” vid strömavbrott från Sverige.
Allt fokus har legat på en anslutning till Finland trots den enorma investeringen det innebär, även med statsstödet på 50 miljoner borträknat, och med en prisökning av elpriserna på Åland med min. 15 % eller mer beroende på ränteläget och avskrivningstiden för resterande 75 miljoner. Till detta kommer ökade driftkostnader för skötseln vilket innebär mer personal etc.
Varför har man inte närmare undersökt möjligheten att dra en parallell kabel till Senenby – kanske med en kilometers avstånd till den befintliga på havsbotten? Troligen skulle en sådan kabel kosta i storlek max 20 miljoner. Det lär finnas färdiga ställverk och reservtransformatorer installerade – i båda ändar – både på Åland och i Sverige.

Kraftnät Ålands vd förklarade nyligen i en artikel att alternativet till Sverige i ett tidigt skede förkastats. Delvis förklaras det med att det skulle vara säkrare om man har leverans från två av varandra oberoende leverantörer och att det var för långt att dra en växelströmsledning till Svenska Kraftnäts stamnät?
Man kan fråga sig vem som tog beslutet att skippa en andra kabel till Sverige när prislappen var så mycket högre?
Eller, varför har man inte ens diskuterat behovet av en reservkabel med Svenska Kraftnät? Enligt deras hemsida planerar/projekterar de för en 400 kV växelströmsledning mellan Forsmark och en planerad station cirka 5 km väster om Hallstavik, kallad Råsten. Avståndet till Grisslehamn är ca 20 km och till Eckerö 40 km. Den installerade sverigekabel mellan Senneby-Hellesby har en längd på ca 60 km.
Då kunde man också komma över 150 kVs nivån på kabeln som bör ge en lägre kostand för överföringen av el. som i dagsläget ligger runt 1 miljon per år.
En ny växelströmskabel från Sverige bör också kunna hanteras av den nuvarande organisationen, ingen ny kompetensutveckling eller utökade personalresurser behövs, i motsats till i fallet finlandskabeln.
Rolf Granlund
Åland Framtid