DELA

Alternativ medicin

Det finns många, många på Åland som söker sig till den privata alternativa vården för att få bot och lindring för sjukdomar. Man söker och får bot där läkarvården misslyckats, man förebygger sin hälsa och man rehabiliterar sig. Allt utanför samhällets system för hälso- och sjukvård och betalt med egna skattade pengar. Varför? Är vi dumma och aningslösa som låter oss luras av verkningslösa sockerpiller, självlärda healers och kvacksalvande hälsokostare? Borde vi höra på myndigheternas fördömanden? Lita på samhällets normer? Lyssna på vetenskapsivrarna? Gå emot vår egen inre övertygelse om vad som är bra för människan?

Inom området Integrativ medicin pågår forskningsprojekt kring komplementära- och alternativa terapier (KAM) idag, bland annat på Karolinska institutet. Det finns länder i Europa där homeopati är accepterat av läkare och används jämsides med skolmedicinen. I takt med att studier publiceras växer insikten även bland skeptikerna om fördelarna, både ur patienternas perspektiv och samhällsekonomiskt.
Det visar sig att patienter som får till exempel massage och healing behöver mindre medicinering och vårdtiden förkortas. Patienten mår bra, kroppens egen läkandeförmåga tas till vara, samhällets kostnader för dyr sjukhusvård sjunker. I min vision för en modern hälso- och sjukvård på Åland är integrerad sjukvård det naturliga. En samsyn för patientens bästa, baserad på insikt i varandras discipliner, är ett krav för den moderna vårdtagaren.
Silvana Fagerholm-Sjöblom (Lib)