DELA

Alternativ fritidsysselsättning är viktigt!

Skateparken har varit aktuell i flera repriser men har alltid fått stryka på foten av olika skäl, främst ekonomiska.
De barn och ungdomar som håller till i skateparken har svårt att göra sin röst hörd. De utövar alternativa sporter, de är inlines-, kickbike-, BMX- och skateboardåkare. Deras verksamhet faller inte heller in i gängse vuxenmallar.
Den är inte organiserad, den leds inte av vuxna och faller därmed också utanför möjligheten att få föreningsstöd. Inte desto mindre är den viktig och spelar en avgörande roll i fritidsverksamheten för många.

En fungerande skatepark stimulerar både till spontanidrott och utevistelse. Skateparken har också genom åren dragit till sig barn och ungdomar från övriga kommuner. En permanent gjuten och därmed underhållsfri skatepark är att föredra. Det finns redan både planering och ritningar. Mariehamn behöver nu se över olika finansieringsmöjligheter.
Sponsoralternativet bör undersökas, likaså möjligheter till Paf-medel samt medfinansiering från övriga grannkommuner.
Mariehamnsliberalerna