DELA

Allvarliga anklagelser

Anders Holmberg (Ob) med flera kommer med allvarliga anklagelser och påstår att jag bland annat ska ha gått emot kommunallagen samt förvaltningsstadgan. Detta utan att precisera på vilket sätt detta har skett och vilka paragrafer jag skulle ha brutit emot.

Om skribenterna syftar på att jag och min partikollega Nina Lindfors lämnade in ett skriftligt initiativ om nyårsfyrverkerier är det helt i enlighet med gällande lag och förvaltningsstadga. Dessutom har jag vid ett flertal tillfällen uppmanat samtliga i stadsstyrelsen att lämna in skriftliga initiativ för att få en fråga beredd, behandlad och beslutad. Beslutet i nämnda ärende är inte prejudicerande för framtiden och sätter inte heller på något sätt stadens styrdokument ur spel. Ur beslutet framgår de särskilda och oförutsedda händelser som ligger till grund för ställningstagandet.

Nyårsfyrverkerier är även en profilfråga för staden och en del av marknadsföringen varför jag anser att det bör ligga under stadsledningen/stadsstyrelsen. Jag för min del gläds åt att vi nu kan förverkliga nyårsfyrverkerierna detta år och vi får alla njuta av den feststämning och gemenskap som funnits vid tidigare fyrverkerier av världsklass. Vad gäller Tony Wikströms (S) agerande om offentliggörande av beslut delar jag kritiken och framförde detta direkt personligen till honom så snart jag fått kännedom om saken.

Petri Carlsson

Stadsstyrelsens ordförande