DELA

Allvarlig oro för Air Åland

Efter dagens förseningar måste jag säja att jag är väldigt besviken med Air Åland. Jag har förståelse för att alla tekniska fel och därmed följande förseningar inte alltid kan undvikas, men det finns ingen orsak att Air Åland skall vara så oberedd på konsekvenserna.
Mycket har ordats om flygförbindelsernas viktighet på Åland och jag instämmer i att goda förbindelser behövs för att kunna smidigt bedriva affärsverksamhet. Tyvärr står detta behov av smidiga förbindelser i stark kontrast med tillgängliga tjänster. Eftersom Air Åland med nuvarande prissättning eftertraktar främst företagsresenärer är det på sin plats att bolaget rycker upp sej ordentligt eftersom servicen just nu är allt annat än business class.

Man bör komma ihåg att flyget är viktigt, inte bara för ålänningar, utan även för alla andra som i ämbetets vägnar måste resa till Mariehamn. Air Ålands flyg är det enda sättet att sköta ärenden i Mariehamn under en arbetsdag. Tack vare morgon- och dagturens 1,5 timmes försening krympte en effektiv arbetsdag till ett par timmars snabbvisit i Mariehamn. Efterson Air Åland har en de facto monopolställning inom reguljär passagerarflygtrafik anser jag att man borde kunna förvänta sej bättre service.

Detta hände alltså i morse: Jag anlände till flygfältet i Helsingfors 9:50, i god tid, en timme före ordinarie avgång för dagsturen. Till min förvåning fanns ingen personal vid Air Ålands incheckningsdisk. Detta var oväntat eftersom incheckningen stänger 10:20. Hela området var tomt och den enda personalen fanns vid säkerhetskontrollen. Inget meddelande fanns på monitorn och inga plakat vid disken. Jag började titta runt och fann en display med information om att nästa flyg till Mariehamn avgår 10:00. En markant ökning av blodtrycket noterades. Det gällde att ta reda på: (i) hur ta sej förbi säkerhetskontrollen utan ett boardingkort, som enligt Air Ålands hemsidor krävs, och (ii) hur snabbast ta sej till gaten i andra ändan av terminalen. Lösning: (i) Ring runt tills det kom fram att inget boardingkort behövs vid kontrollen, (ii) spurt till säkerhetskontrollen, kasta av alla rockar, riv ut allt ur fickorna, släng ut datorn och samla upp allt i ett enda stort knyte och (iii) 200 m sprint till gate 22A. Väl framme vid gaten meddelar gatepersonalen att gaten är stängd och att nästa flyg förväntas avgå om 1,5 timme.

Efter förseningen i Helsingfors blev stämningen i Mariehamn inte bättre, tack vare att den taxi jag beställt två timmar i förväg via Air Ålands bokning, för att inte ytterligare bli försenad, inte infann sej när jag stegade ut ur terminalen.
För att denna skrivelse inte endast skall bli negativ kritik av Air Ålands service, vill jag komma med lite konstruktiv feedback om vad Air Åland borde ha gjort idag.
Vad Air Åland borde ha gjort:

1. Informerat alla resenärerna om förseningen så fort som det var klart att morgonturen inte går inom förutsatt tid. Detta var klart timmar i förväg och Air Åland viste att morgonens förseningar kommer att påverka även dagsturen.
2. Bemannat både incheckningen och gaten för att informera alla dagens resenärer om förseningarna och deras inverkan på dagens flyg.
3. Lagt upp infoplakat och -skärmar med uppdaterad information vid incheckningen och gaten.
4. Beklagat förseningen, bjudit på kaffe och tilltugg samt en rabatt på flygresan på grund av förseningen. Något slags ansvar för förseningar borde även flygbolag ha. Till och med Statens järnvägar betalar kompensation om tåget försenar sej.
5. Kombinerat morgon- och dagsturen så att alla resenärer inte skulle ha blivit försenade. Även om alla dagstursresenärer inte skulle ha rymts i ett plan och samma plan med morgontursresenärerna, borde man ha gett de först anlända dagsresenärerna en chans att hinna med den försenade morgonturen. Resultatet skulle ha varit ett fullt plan, nöjdare resenärer och en tilläggsförsening på max 10 min. En dylik kombinerad flygtur skulle ha varit fullt möjlig, eftersom flyget stod på perongen och väntade på bussen, då hälften av dagsturens resenärer stod vid gaten då den stängdes.

Vad Air Åland gjorde:
1. Ingen information
2. Ingen personal på plats
3. Inget tillmötesgående
4. Inget försök att få dagstursresenärer på det försenade morgonflyget

Resenärerna lämnades vind för våg, ingen personal fanns vid incheckningen och den ensamma gatepersonen avlägsnade sej så fort som gaten stängts.
Air Åland samlar in alla resenärers telefonnummer och e-postadresser vid bokningen, men använder tydligen dessa endast för marknadsföring. När jag frågade varför inte ens ett textmeddelande skickats ut om förseningen var svaret att deras system inte stöder en sådan funktion. Precis som om det inte skulle gå att skicka ut SMS på något annat vis. Vad gör Air Åland när man MÅSTE få tag på alla resenärer om personalen inte klarar av att hålla i en mobiltelefon?

Nu när dagens slut närmar sej och jag återvänt till Åbo samt den värsta irritationen med Air Åland har lagt sej, är jag mer orolig än irriterad.
Dagens händelser visar att Air Åland är helt oförberedd på undantagssituationer. Bolagets personal är alldeles för tunt spriden och alltför oinformativ. Eftersom ett tekniskt problem som orsakar en försening får bolagets verksamhet helt ur gängorna fasar jag mej över vad som kan hända om något allvarligare inträffar.
Fredrik Husberg
Projektledare
Åbo