DELA

Alltid sista ordet

Medveten om att ni alltid har tillgång till sista ordet ber jag dock om plats i fredagens tidning för bifogade korta svar till Nina Fellman.
I stället för svepande omdömen ber jag er direkt peka på eventuella felaktigheter som ni tycker att jag framfört. Om kvinnor eller män generellt är mera utsatta i det offentliga livet må vi ha olika åsikter om liksom vi säkert har olika referensramar, men också här är alla exempel vi minns värda att överväga när man påstår att det är si eller så.
Hälsningar
Roger Jansson (M)