DELA

Alltid i minoritet

Igen visar Stephan Toivonen att han inte följer med i fullmäktiges beslut.

Beslutet var att första gången skulle man ta emot 20-25 flyktingar för att få igång systemet och få rutiner på plats, och efter det skulle man vart tredje år ta emot 10-15 stycken. Antalet flyktingar varierar eftersom vi tar emot hela familjer och inte individuella flyktingar. Så ibland kan en familj vara tre personer, ibland sex.

Det är därför det är vagt hur många man tar emot. Och det är därför som besluten som tagits fullständigt följer det som socialnämnden föreslog och fullmäktige beslöt. Ett enigt fullmäktige kan man tillägga.

Lite talande är det att ”ekonomie magister” Toivonen säger att man borde ta emot 12,5 flyktingar. Det visar ju att för honom är detta bara siffror, inte människor av kött och blod, med lidande och hopp i bagaget.

Vad gäller gallupen så kanske man kan konstatera att enda sättet för Toivonen att få något positivt ut av den (till stöd för sin åsikt alltså) är att ta den minsta gruppen i gallupen och hävda att den hade den största delen som stödde honom. Det är fortfarande en minoritet fast han väljer att vinkla det hela så.

Och det är så, de som vill skilja på människor och människor beroende på varifrån de kommer är alltid i minoritet, även om de skriker högt.

IGGE HOLMBERG