DELA

Alltid för barnens bästa 1.1

Det börjar bli en vana när man svarar två gånger på nästa samma insändare, men jag försöker en sista gång.

Angående längden på skoldagarna så behöver även ni läsa läsordningen så blir den nog kortare tre dagar i veckan än vad ni påstår i era nya uträkning.
De andra punkterna har jag tidigare svarat på så det blir inga nya kommentarer på det. För övrigt så har jag det fullaste förtroendet för vår skolskjutskonsulent som hjälpt oss mycket i vårt arbete med att skapa dessa nya linjer för barnens bästa, ett arbete som hon även förtjänstfullt sköter i fler kommuner.

Angående min inbjudan att ”vädra” frågor så har väl även du gjort det före min inbjudan i mitt förra svar så inte heller det var något nytt, men kanske en viktig sak i framtiden att ha en nära men öppen dialog med de politiker som vill sköta om din och andras kommun.
Angående att Center ledamöterna (även andra partier) på skolnämndens möte 23.09.13 röstade olika beror sannolikt på att de tyckte olika och därför röstade efter övertygelsen att deras förslag var det bästa, alltså en omröstning i sann demokratisk anda, efteråt så fortsatte skolnämnden att lösa de problem som följde på agendan i en öppen och positiv anda som vi alltid gjort utan att vidare gräva ner oss i vad den eller de tyckte.
Med hopp om ett fortsatt skönt höstlov,
Anders T Karlsson
Ordförande i skolnämnden Hammarland