DELA

Allt vårt avfall är en resurs

Hemkommen från en inspirerande dag i Almedalen där en stor del av vår gemensamma framtid diskuteras vill jag lyfta behovet att vi alla, alltid, ska se avfallet vi producerar som en resurs istället för sopor. Storslagna visioner om hållbarhet klingar illa om vi inte samtidigt förändrar vårt eget sätt att leva. Cirkulär ekonomi och kretslopp får inte bara vara ett modeord som används i brist på annat. Det är verkligheten vi måste förändra mer än att diskutera visioner.

Vi måste som individer och familjer ständigt arbeta för att använda allt det vi producerar och absolut inte slänga bort mat, till exempel. Om vi ålänningar kunde bestämma oss för att inte använda plastpåsar, att duscha lite kortare tid och minimera användandet av egen bil har vi nått långt i arbetet för en bättre miljö. Genom att handla mat efter årstid och vad de lokala producenterna kan erbjuda kan vi minimera matimporten och det koldioxidavtryck som alla transporter lämnar. Möjligheterna är enorma och på Åland skulle resultaten rätt snabbt bli stora och mätbara.

Hållbarhet är inte någon annans problem, det är ditt och mitt. Jag vill arbeta för att vi i vår vardag inte bara ska tänka på vårt klimat, vi ska också förändra oss själva, för allas vårt bästa men mest för våra barns skull.

Carina Eriksson (C), Lagtingskandidat