DELA

Allt fler för åländsk vindenergi

Det är bra att Tankesmedjan som hållit på sen 2007 kom fram till att Åland kan bli producent av grön el. Landskapsregeringen jobbar redan på att Åland kan bli självförsörjande och till och med exportera grön el på längre sikt.

I Liberalernas tidning som skickades ut till alla hem på Åland förra året redogjorde energiminister Roger Eriksson förtjänstfullt över Landskapsregeringens redan pågående arbete med att skapa förutsättningar för hur Åland kan bli i världstopp ifråga om vindenergi.
Förutom Eriksson är miljöminister Katrin Sjögren och finansminister Mats Perämaa involverade i projektet. Henrik Lindqvist i Ålands Vindenergi, nyligen belönad av Östersjöfonden hör också till förgrundsfigurerna för att utveckla vindenergin. Lindqvist menar att energipriset genom en satsnings på vind skall kunna sänkas på sikt!
Dessutom står de åländska energibolagen i startgroparna för att göra storsatsningar i vindparker. Utvecklingen är beroende av hur förhandlingarna går beträffande en finlandskabel och att de ålänska energibolagen får samma stöd för investeringar som bolag i riket.

I samband med artikeln om Åland-Eland anknöt Rauli Lehtinen till möjligheterna att gå in för en elbilspark på Åland. Elbolagens inställning är klart positiv.
Blir det förutsättningar att bygga ut vindparker så är elbolagen beredda att sätta upp tankningsställen för elbilar. Eftersom avstånden är korta på Åland så anser sakkunniga att elbilar är synnerligen lämpliga här.
Vad vore bättre än att Tankesmedjans "vision" om att Åland skulle kunna ha en elbilspark redan till 2017 går i uppfyllelse. Nu gäller det att hänga med, t.ex Sverige har tagit beslut om att bygga 1.100 vindkraftverk!
Rolf Lindqvist