DELA

Allt finns ju där

Dahlman har marken. Näringslivet har pengarna. Golfklubben har kunskapen.
Väg finns till Strömsängarna.
Godby får då del av kringeffekterna,vilket torde gagna Finströms kommun. Grelsby kungsgård blir kvar i landskapets ägo, och 3,5 milj. används för de pensionärer som lever på gränsen till existensminimum och som har varit med och byggt upp vårt samhälle.
”Vad är problemet?”