DELA

Allt bra kan bli bättre

Svar till enhetschef Gilla Karlsson, Ålandstrafiken.

Först ett litet utdrag ur ”Policyn för kundservice i färjtrafiken”

1. Behandla kunden med respekt, håll vad du lovar.

2. Fråga vad vi kan bli bättre på, ta emot synpunkter, förslag och konstruktiv kritik.

7. Visa respekt och diplomati gällande olika åsikter och synsätt, såra inte i onödan

Policyn innehåller 13 punkter, jag utgår ifrån att även Ålandstrafiken arbetar efter denna.

Till enhetschef Gilla:

1. Enligt turlistan är Gudingen framme i Överö 16.50 och Odin framme 16.55. Alla som läser turlistan utgår ifrån att det är fullt möjligt att skifta färja. Hänvisningar till diverse oklarheter kan man inte begära, att våra turister eller de som åker sällan, skall känna till.

2. Visst är det glädjande.

3. Direktiv måste vara att en buss som har en anslutning med en färja skall också utföra detta oavsett försening. Detta måste framgå i avtal. Det finns inget sådant i dagens avtal. Detta kan kräva extra ordinära utföranden. Behandla kunden med respekt, så blir de positiva ambassadörer.

4. Jag har erhållit just den informationen att turlistan skall hållas och ”ligga och vänta” inte är accepterat. Så där har vi avvikande information.

Tackar för din inbjudan, eftersom jag inte vill sitta i långa telefonköer så kommer jag på personligt besök istället. Så kan vi utveckla tankar och ideer om hur trafiken kan förbättras. Allt som är bra kan alltid bli bättre.

Mikael Staffas

Positiv ambassadör för skärgården &

Lagtingskandidat för Liberalerna