DELA

Allt är inte politik

Folkhälsan, Ålands idrottsförbund och Ålands Framtid arrangerar tillsammans ett seminarium om hur man undviker stress, prestationsångest, utbrändhet och bryter en destruktiv livsstil. Föreläsare är erkänt insatta och kunniga Anna Bergstrand och Karin Ulfhielm från Sverige. Centerns partisekreterare Camilla Eklund tycker det är ett fint och angeläget ämne för ett seminarium. Ändå ondgör hon sig över det och ger både Folkhälsan, Ålands Idrottsförbund och Ålands Framtid ordentliga råsopar och kräver med moralisk indignation utredningar för att skapa ordning och reda. Jag förstår inte alls hennes resonemang.

Det är känt att skilsmässofrekvensen på Åland är oroväckande hög, en psykiater berättade att ett skrämmande antal främst kvinnor men också män vantrivs på sina jobb samt att utmattning (utbrändhet) skapar många och allvarliga problem här.
Jag läste om Anna Bergstrand och Karin Ulfhielm i tidningar och på nätet och fann att de var mycket seriösa och insiktsfulla i ämnen som dessa. Därför tog jag kontakt med dem och hörde mig för om de kunde tänka sig att komma hit och hålla ett seminarium. Det ville de gärna göra. Deras arvode var dock alltför högt för oss. De berättade att Folkhälsan på Åland också tagit kontakt med dem. Jag ringde Folkhälsan och undrade om vi kunde samarbeta om detta projekt. Folkhälsan såg inga hinder för detta Efter det tog vi kontakt med Idrottsförbundet och även de ville gärna samarbeta.

Vi alla tre representanter för respektive organisation blev mycket glada över att vi kunde ro projektet i land. Vårt gemensamma mål var att försöka göra någonting för dem som behöver hjälp att bryta sitt destruktiva livsmönster. Vi vill ärligt och uppriktigt hjälpa dem. Det är en uppgift vi brinner för – vi vet hur angelägen den är. Tycker Camilla Eklund att det varit bättre om projektet inte blivit av?
Hur Centerns sekreterare kan få detta samarbete till politiska skumraskaffärer, smaklösheter och dåligt omdöme är för mig en gåta. Dessutom är det oförskämt och för mig personligen mycket sårande.

Mina tankar om vad politik är tycks inte alls sammanfalla med Camilla Eklunds. Jag har ingenting emot att sända barn till simskolor ledda av en representant för centern i Folkhälsans regi. De lär sig förhoppningsvis simma och det är huvudsaken. Jag deltar gärna i ett seminarium som hålls i Idrottsförbundets och FS:s regi om ämnet intresserar mig. Jag tycker inte att politiska partier är någonting fult som inte opolitiska organisationer kan samarbeta med. Jag tycker att Åland skall ha politiska partier som kan gå utöver partigränserna och samarbeta med andra organisationer i frågor som är aktuella och viktiga, till och med livsviktiga, för många av oss.

Allt ett parti gör, Camilla Eklund, behöver inte vara politisk propaganda. Det kan vara vanlig enkel medmänsklighet.Visste du inte det?
Ann-Christin Waller
Ålands Framtid