DELA

Allmänintresset och strandnära tomter

Kommunförbundets styrelse har givit ett remissyttrande till kommittén som utreder frågorna om hembygdsrätt, rätt till jordförvärv och näringsrätt.

Som medlem av kommunförbundets styrelse har jag reserverat mig mot formuleringen ”Det är ett allmänintresse att Åland befolkas av bofasta skattebetalare och inte ’skattebefriade’ fritidsboende”.
För mig är allmänintresset att stränder och strandnära områden är skyddade från ohämmad exploatering av personer som inte har åländsk hembygdsrätt.
Personligen ser jag gärna att personer som inte är skrivna på Åland äger lägenhet eller hus här, men våra stränder ska vi skydda.

Kalle Fogelström (s)
Medlem i Kommunförbundets styrelse