DELA

Alliansfriheten värdefull för oss och omvärlden

I valrörelsen till riksdagen är ekonomin, klimatet och säkerhetspolitiken stora, viktiga frågor.

Händelserna i Ryssland och Ukraina har starkt påverkat många människors syn på det säkerhetspolitiska läget och många känner sig skrämda av situationen. Därför diskuteras frågan om medlemskap i Nato både inom och utanför politiska kretsar. För min del anser jag att om Finland skulle söka medlemskap i Nato vore det en aggressionshandling gentemot Ryssland. Finland skulle också bli den långa landgränsen mot vår granne i öst. Alliansfriheten har varit en stabiliserande faktor för fred och alliansfriheten ger Finland och Sverige möjligheter som Natoländerna inte har. Exempelvis genom att hjälpa till i de krisområden där Nato inte får tillträde. Det är värdefullt för hela världen.

Det är viktigt att utveckla det försvarspolitiska samarbetet med Sverige. Våra värderingar och syn på omvärlden är lika och det samarbetet uppfattar jag att ha ett stort stöd från medborgarna.

Nato har också kärnvapen. Jag vill inte medverka till att kärnvapen kan placeras i Finland. Som alliansfria kan Finland agera mycket friare inom internationell diplomati och verka för nedrustning, framför allt när det gäller kärnvapen.

För mig är det en självklarhet att Finland ska ha ett tätt samarbete med nationer som delar våra demokratiska värderingar. Vi ska samarbeta för att bygga säkerhet. Men det är vi finländare och ålänningar som själva ska bestämma över vårt land och dess försvarspolitiska resurser. För mig är det viktigt att Finland förblir militärt alliansfritt och kan fortsätta att fatta självständiga säkerhetspolitiska beslut. Och fortsätta det goda samarbetet med Sverige och Norden.

Sara Kemetter, riksdagskandidat nr 3