DELA

Allians eller inte allians?

Som väntat har det pågående alliansbygget mellan C, Fs, Ob och Åf väckt starka reaktioner. Inte undra på att partierna nu kovänder och starkt hävdar sitt oberoende och sin öppenhet inför väljarna.

Låt oss blicka tillbaka. Redan under senaste regeringsbildning drev dåvarande och nuvarande lantrådet Roger Nordlund på för en samregering mellan precis samma partier. Några få personer i denna blivande koalition stod emot frestelserna och insåg att Åland bör stå fast på den utstakade väg där självstyrelse utgör basen. Den gången sprack den alliansen.
För en vecka sedan beskrev media att ett alliansbygge konstrueras igen. Kommentarerna från de aktuella partierna innan befolkningen hade hunnit reagera på vad som pågår var ungefär följande: Roger Nordlund: ”Ingen är utesluten men dessa partier har störst möjlighet att samregera”. Johan Ehn: ”Fs står nära Åf rent ideologiskt”. Gun-Mari Lindholm/Danne Sundman partiets styrelse redan tidigare: ”Ob vill samarbeta med dessa partier”.

Efter att befolkningens kritik mot dolda agendor och allianser hade nått dessa partier så gör man nu allt för att försöka dölja detta i dimridåer. I insändare efter insändare bedyrar man sin oberoende ställning och öppenhet för vilket samarbete som helst!!
I denna situation går tidigare Fs-ordföranden och nuvarande Fs-regeringsmedlemmen och vice lantrådet Jörgen Strand ut i offentligheten och meddelar att han inte kommer att stödja ett samarbete med Åf.
Frågan som jag ställer mig är: varför måste Jörgen Strand så starkt markera emot Åf samtidigt som Fs-ordföranden Johan Ehn i insändare hävdar att ingen allians är under uppbyggnad?
Mats Perämaa (lib)