DELA

Allas väl och ingen illa

Budskap från lagtingskandidat 53 Henrik Appelqvist
Definitionen för hälsa är ett tillstånd av psykisk, fysisk och social balans och harmoni, som människan alltid strävar till att upprätthålla eller återställa.
Det viktigaste för Ålands kommande lagting är nu att se till att social- , hälso- och sjukvårdslagarna från riksdagen i Helsingfors automatiskt och genast blir gällande lagar även på Åland såsom i övriga Finland. Inget eftersläp och inga försämringar får mera förekomma. All fördröjning är fel och innebär mänskligt lidande för Ålands befolkning.
Landskapsläkartjänsten (en som aldrig ser en patient) skall därför avslutas såsom helt obehövlig.
Staten via folkpensionsanstaltens enorma organisation sköter allt bättre utan omkostnader för landskapet. Härvid faller hela den hjärtknipande, felaktiga ojämlikheten bort mellan de åländska kommunerna. Alla blir åter jämställda kostnadsmässigt. Inga problem för de ekonomiskt svagare regionerna i social- , hälso- eller sjukvårdshänseende kvarstår när jämlikhet uppnås beträffande till exempel vård i hög ålder. Lagtinget får sålunda tid och energi att koncentrera sig på alla andra viktiga uppgifter och verksamhetssektorer.
Jag kommer såsom partipolitiskt helt fristående att hålla var och en inom lagtinget som en samarbetspartner och hålla alla maximalt vakna och alerta under de närmaste fyra åren. Lita på mig när det gäller allas väl och ingen illa.
Henrik Appelqvist, 53