Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Allas rätt att vara sig själva

Det har gått en vecka sedan Åland Pride, men det känns redan avlägset. Jag har sedan dess anmält mig till en pappagrupp och meddelat min arbetsgivare om pappaledighet. Jag har fått höra att HBTQIA-frågor är pseudovetenskap. Så här ser vardagen ser ut. Kanske inte alla veckor, men lite nu och då blir jag påmind om att min familj inte hör till normen.

Tråkigt att vi inte kommit längre än så här 2019. Inte längre än att man som samkönat par kan diskrimineras eller nekas vigsel och inte längre än att man måste försvara HBTQIA-personers existens.

Mycket har förstås blivit bättre de senaste åren, vi har fått nya lagar som t.ex. moderskapslagen och äktenskapslagen, vilket gjort samhället mer jämställt på en laglig nivå. Vi har också en diskrimineringsombudsman som man kan vända sig till. Det finns ändå mycket kvar att göra, t.ex. med translagen, där det nuvarande kravet på att vara steril för att få byta juridiskt kön, bryter mot mänskliga rättigheter.

Däremot ändrar man inte genom lagförändringar människors värderingar och bemötande. Nyckeln till det är kunskap. Jag är glad över att ÅLR tagit fram handlingsplanen för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället 2019-2025. Jag är också glad över att föreningen Regnbågsfyren kunnat anställa en projektledare som ska arbeta med HBTQIA-certifiering. För mig är det självklt att alla ska mötas med kunskap och respekt oberoende sexualitet eller könstillhörighet. Det är en mänsklig rättighet att få möta kunnig personal inom barnomsorg, skola, sjukvård och myndigheter som vet hur det ska bemöta den enskilda människan. Därför behövs utbildning och certifieringsmöjligheter!

Pride i all ära, den är färgsprakande och energigivande. Men det är nu det verkliga arbetet börjar. Vi kan inte att tänka att vi är klara. Därför vill jag arbeta med dessa frågor på lagtingsnivå – för allas lika rättigheter och för allas rätt att existera och vara sig själva!

LINDA NORDMYR

LAGTINGSKANDIDAT, LIBERALERNA