DELA

Allaktivitetspark ger högre trivsel

Mariehamn behöver fler invånare, vi Mariehamnsliberaler menar att en ökad trivsel i staden är en viktig nyckel för att attrahera fler att flytta till Åland och framförallt till Mariehamn. Därför har vi lämnat in en motion om att skapa ett allaktivitetsområde vid östra utfarten.

Vi föreslår att områdena längs Östra hamnen, Miramarparken, Stadshusbacken, Lilla holmen, Tullarnas äng och Gröna udden utvecklas till ett allaktivitetsområde med syfte att öka trivseln i staden, uppmuntra till rörelse och motion samt att locka fler besökare till staden. Redan idag är det ett trevligt område med badhus, Sjökvarter, bibliotek, Gröna udden, Lilla Holmen, pool, grönområde, restauranger och såväl äventyrs- som minigolf. Därtill kommer skejtparken som kommer att höja värdet ytterligare.

Vi ser stort potential i området och vill att det utvecklas vidare tillsammans med de privata aktörer som huserar på samma område.

Vi menar att området redan idag kan marknadsföras bland annat genom att man gör en karta över området och tydligt visar på de aktiviteter som redan finns.

Vi vill också att området vidareutvecklas med exempelvis utegym för seniorer, picnic-område med tillhörande faciliteter, förstärkande av Tullarnas ängs kulturhistoriska värden och utbyggnad av den befintliga lekparken. Vi vill också att säkerheten ska höjas vid lekparken så att såväl barn som föräldrar känner sig trygga vid området.

Mariehamnsliberalernas fullmäktigegrupp