DELA

Alla var inte överens om kostenheten

Det är viktigt att bibehålla den goda kvaliteten på maten i Jomalas daghem och skolor. Samtidigt bör kommunen naturligtvis alltid se över kostnaderna så att vi kan få närproducerade och ekologiska produkter till bästa tänkbara pris och se till budgetramarna hålls.
I Jomala kommuns förslag till budget för 2014 finns ett uppdrag till förvaltningarna att ta fram ett förslag, så att kommunen i början av 2015 kan ta i bruk en kostenhet. Det här förslaget ska under 2014 behandlas politiskt. Vid kommunstyrelsemötet den 28 oktober föreslog jag att uppdraget om en kostenhet helt och hållet skulle strykas, men mitt förslag vann tyvärr inget understöd.
Jag reserverade mig mot skrivningen eftersom jag anser att Jomala inte ska införa en kostenhet. Att se över regler och rutiner är bra, men uppdraget och målet till förvaltningarna bör vara ett annat. Uppdraget ska vara att se till att Jomala kommun uppfyller upphandlingskraven men samtidigt kan bevara eller förbättra kvalitén på maten samt att ta fram tydliga riktlinjer för hur vi kan servera närproducerade och ekosmarta produkter till våra dagisbarn och skolelever.
Finns den politiska viljan kommer vi att hitta en bra lösning där barnen och maten är i centrum och inte på administration.
Charlotta Solax (S)
Viceordförande i Jomala kommunstyrelse