DELA

Alla vågar inte vara besvärliga

Angående tf. Roger Syréns svar på kritiken av Jomala församlings skötsel av begravningsplatsen vill jag påstå att det inte är de anhörigas sak att kontakta honom eller församlingen. Denna vanskötsel har pågått under åtminstone två år och nog måste väl någon i församlingen ha noterat detta vid det här laget!? Det är församlingens sak att ge sina anställda arbetsuppgifter och se till att de sköts på ett riktigt sätt.

Jag bor invid Mariehamns gravgård och dit kan man gå för att få ro och fundera över livet, inte alls som att besöka gravgården i Jomala där man blir besviken, irriterad och ledsen.
När man vid varje besök möter de anställda vid deras förråd stående som dörrvakter, undrar man om de verkligen står där och servar maskiner/ verktyg år ut och år in om så är fallet borde församlingen köpa nya verktyg/ maskiner till sina anställda så att de kan kratta löv, klippa gräs, plocka grenar, skotta snö och så vidare.
Dessutom sköts fondgravarna dåligt och där betalar folk för skötseln av så att de ska se välskötta ut.

Denna fråga är någonting som diskuteras flitigt hemma vid köksborden och alla vågar inte kontakta församlingen direkt av rädsla för att göra sig besvärliga.
För min del vägrar jag kontakta församlingen direkt för detta är en fråga som behöver synas i media. Kan inte tala för alla anhöriga men jag tycker nog att en ursäkt är på plats och en försäkran om att nu kommer församlingen i Jomala att börja sköta gravgården igen för semestern har varit lång.
Linn Dahlblom
anhörig