DELA

Alla vägar är öppna

Nya Ålands ledarskribent Johan Orre har helt rätt i sin ledare den 1 december. En folkomröstning om en vagt formulerad fråga med otrygg utgång kan bara leda till problem och oklarheter.

Naturligtvis ska landskapsregeringen inte välja den vägen. Tvärtom. Enligt den plan som presenterades i regeringsprogrammet ska processen drivas i tre steg:

1. En reform av landskapsandelssystemet som uppmuntrar till samgående.

2. En noggrann utredning av flera möjligheter till förändringar av kommunstruturen.

3. En folkomröstning om ett reellt och konkret alternativ, baserat på aktiv dialog och förankring.

Efter det tar landskapsregeringen ställning till vilken väg man väljer framåt.

Utgångspunkten är att landskapsregeringen ska göra ett bra jobb som leder framåt, inte ett dåligt jobb som ökar förvirringen.

Personligen ser jag fram emot både utmaningen och förändringen.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister