DELA

Alla större upphandingar genomförs med juristhjälp

Normalt skulle vi låta bli att kommentera tidningsartiklar men eftersom anklagelserna saknar grund och flera viktiga fakta uteblev i Nya Ålands artikel den 3 maj om Fastighetsverkets upphandlingar av geriatrisk klinik så kommer här korta kommentarer:

• Erfarenhetskraven som ställs på konsulter för att planera geriatrisk klinik kommer från ÅHS. Fastighetsverket övertog ansvaret och processen den 1.1.2018 sedan ÅHS i flera år planerat husbygget. Michael Donalds tror trots att fakta redovisats att Fastighetsverket infört kraven.

• Alla större upphandlingar genomförs med juristhjälp. Det är enhällig juridisk bedömning och rekommendation som gjort att vi förkastat Donalds anbud.

• Donalds erfarenhet av äldreboenden med hemhjälp är inte att likställa med avancerad vård på sjukhus. Hade vi antagit Donalds anbud hade de andra parterna besvärat sig och med största sannolikhet fått rätt. Vi och våra jurister bedömer att våra beslut kommer att godkännas av marknadsdomstolen.

• De kommer och godkännas trots det försmädliga misstaget att både undertecknad och projektchefen enligt vår standardrutin skrev på tilldelningsbeslut. Vi borde ha googlat upp den namngivna personens arbetsgivare men då vi inte frågat teknisk assistans för utförande arkitekt så uppmärksammade vi tyvärr inte detta.

Fastighetsverket har haft en mycket utmanande period med projektering av polishus där Michael Donalds vann arkitektupphandlingen. Det påverkar alla andra kontakter och tyvärr tolkar Donalds allt vi gör som att vi motarbetar honom.

Det gör vi inte, vi förhåller oss neutrala till marknadens aktörer.

STEFAN RUMANDER
LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK