DELA

Alla ska kunna hänga med i debatten

“Insändarsvepet” startades för att råda bot på två grundläggande problem; först förstås att nå de som inte har råd med, eller prioriterar, en prenumeration på en tidning. Vårt uttryckliga mål är att ge alla samhällsmedborgare en möjlighet att följa med i debatten, oavsett ekonomiska förutsättningar.

 

Det andra problemet är att vi varje vecka får oss tillsänt en rätt stor mängd insändare. Vi har inte haft något sätt att få dem publicerade. Att bara publicera dem på nätet skulle kollidera med vårt uppdrag där etersändningar är vår primus motor och webben är ett komplement. Så i stället föddes idén om ett inslag som både samlar ihop de insändare som kommer in direkt till oss, och utdrag ur insändardebatten i tidningarna.

 

Inte hela insändare med andra ord, utan sammanfattningar. Att korta, förenkla och förtydliga är nästan en tjänstebeskrivning för alla journalister. Det är precis det vi ska göra med långa inlägg, politiska brandtal, premiärer och avslutningar. Vi ska förkorta och tydliggöra. Ni har ont om spaltutrymme, vi har ont om tid, och våra lyssnare och läsare ska snabbt kunna bilda sig en uppfattning. Vill man läsa varje enskilt dokument och bli expert på ett ämne kan man beställa ut en offentlig handling och två veckor senare (!) läsa in sig på allting. Vill du få en snabb överblick kan du läsa tidningen eller lyssna på Ålands Radio.

Inget konstigt där.

Så ska alla kunna få sin insändare refererad i “Insändarsvepet”? Absolut. Och det är en service, inte en kränkning. Har man väl valt att engagera sig i den offentliga debatten så vill man väl per definition ha uppmärksamhet?

Samtidigt förstår vi att insändarna är en central del av en tidnings huvudområden. Vid sidan av att förmedla nyheter är interaktionen med läsarna, i form av ledare, insändare, insändarsvar och kanske någon typ av messaspalt jätteviktig. Vi försöker inte stjäla den kontakten. Allt vi gör är att hänvisa till den för att alla ska ha möjlighet att hänga med.

Fortsätt lyssna!

CAMILLA KARLSSON-HENDERSON

REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE, ÅLANDS RADIO OCH TV

 

FREDRIK GRANLUND, PROGRAMLEDARE

ÅLANDS RADIO OCH TV

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Camilla Karlsson-Henderson och Fredrik Granlund inleder sitt svar med ett falskt påstående. Både Nya Åland och tidningen Åland publicerar alla insändare på nätet, fritt för läsning även för icke-prenumeranter. Det finns alltså möjligheter för alla ålänningar, oavsett ekonomiska förutsättningar, att tillgodogöra sig den offentliga debatten.

Om radion får ”en rätt stor mängd” insändare tillsända sig varje vecka, varför läser man inte bara upp dem i sin helhet? I det nuvarande formatet refererar radions redaktörer kontinuerligt till insändare som har publicerats i Nya Åland och tidningen Åland. Därmed åker radion snålskjuts på tidningsredaktionernas arbete, vilket är beklagligt. Det bör också poängteras att det finns insändarskribenter som riktar insändare bara till endera lokaltidning och det är inte alls sagt att man ”per definition vill ha uppmärksamhet” i radion, som Karlsson-Henderson och Granlund skriver.

 

NYA ÅLAND, REDAKTIONEN