DELA

Alla ska ha rätt till en trygg ålderdom

Mariehamns socialdemokrater reserverade sig emot fullmäktiges beslut att Edlagårdens pensionärsbostäder säljs ut till högstbjudande istället för till Marstad Ab.
Edlagården ligger i centrala Mariehamn, på Mariegatan 31-33. Här finns två huskomplex bestående av ett äldre tvåvåningshus och ett nyare i radhusmodell. Totalt finns det 29 lägenheter. Edlagården är en form av serviceboende.

Serviceboende innebär att du hyr en lägenhet som du möblerar själv. Gemensam matsal och samlingsrum finns. Personal finns inte på plats dygnet runt, utan du får hjälp av hemtjänsten enligt en individuell vård- och serviceplan. Du väljer om du vill ha matservice och om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i din egen lägenhet. ÅHS ansvarar, via hemsjukvården för den medicinska vården.
I staden finns det ett annat liknande hem, Johannahemmet, som ligger i centrala Mariehamn på N orra Esplanadgatan 6. Här finns sex lägenheter på första våningen.

Beslutet att sälja Edlagården till högstbjudande leder till att staden avvecklar nästan allt serviceboende. Idag bor det på Edlagården flera äldre som är i behov av stöd och hjälp. Skall dessa individer nu tvingas hitta ett nytt boende ifall en privat entreprenör tar över boendet? En flytt är alltid belastande och riskfylld för en äldre person. Pensionerna har inte stigit och många äldre lever idag på minimala inkomster. Det är troligt att hyrorna höjs eftersom den nya ägaren kommer att behöva renovera utrymmena. Vart ska de äldre som inte har råd då flytta? Vi är även oroliga över att den i stadsplanen angivna markanvändningen skulle ändras i samband med en försäljning på öppna marknaden. Då kan man inte garantera att husen specifikt får hyras av pensionärer.

Alla ska ha rätt till en trygg ålderdom. Det är tråkigt att en majoritet i stadsfullmäktige väljer att prioritera kortsiktiga vinster framom en trygg ålderdom för de medborgare som behöver det mest.
Mariehamns socialdemokrater