DELA

Alla partier överens om investeringarna

Nya Ålands ledare av den 2/11 ger en felaktig bild av stadsstyrelsens budgetbehandling.
Socialdemokraterna görs till hjältar och FS/Obs och Mlib till skurkar.
Det finns allt skäl att reda ut begreppen och redogöra för effekten på sikt av de förslag till investeringar som lades fram.

Alla partier var överens om att investeringarna i Trobergshemmet, Nyängens daghem och Övernäs skola skall göras.
Soc:s förslag om att skjuta fram etapp 2 i Trobergshemmet byggde på att ett nytt äldreboende i skall byggas i södra staden innan Trobergshemmets etapp 2 skulle byggas. Detta är en investering i storleksordningen 7,5 milj euro . Soc föreslog även en lösning i Nyängen som kostar 2,7 milj euro, även om förslaget inte togs till omröstning.
Ser vi till den totala investeringsvolymen för dessa tre projekt ligger stadsstyrelsens förslag på ca 19,1 milj euro och soc:s på ca 27,4 milj euro.
Investeringarna i hamnen kommer att behandlas separat eftersom det idag inte är helt klart hur omfattande utbyggnader det kommer att krävas. Alla är överens om att den utbyggnaden ska göras.

Soc har föreslagit att barnomsorgsavgiften skall avskaffas. Det betyder för Mariehamn ett inkomstbortfall om ca 0,8 mil euro eller motsvarande 0,4% skattehöjning. Däremot har soc i vanlig ordning inte en aning om hur detta skall finansieras. Väntar soc på ett pengaregn?
Som framgår av texten är soc:s investeringsprogram totalt över 8 milj euro högre än stadsstyrelsens majoritets förslag. Hur Nina Fellman får det till att det är soc som håller tillbaka är en gåta NF tillämpar tydligen en bakvänd matematik.
Särskilt allvarligt är det när NF visar samma likgiltighet och ointresse som soc när det gäller finansieringen av soc:s alla ”reformer”.
Snacka om att bygga luftslott.
Folke Sjölund
Mariehamnsliberalerna