DELA

Alla parter skall vara nöjda

Bästa Maj-Britt Jansson och övriga Mariehamnare
Jag vill börja med att be Maj-Britt Jansson om ursäkt angående frågan som hon har ställt i Nyan den 31.1.2007. Jag har tyvärr missat den, annars skulle jag ha svarat .
Den planerade utvidgningen är totalt 7000 m², av dessa skulle 5000 m² utvidgas västerut och 2000 m² utvidgas norrut.
Vi inom Mariehamns församling försöker sträva efter en lösning som alla parter skulle vara nöjda med. Vi anser inte att den här utvidgningen är dyr och kortsiktig. Tvärtom. Vi har verkligen bemödat oss om att titta på alla olika förslag som inkommit från stadsarkitektkontoret under åren som gått (1999-2007)
Om vi utvidgar med dessa 7000 m² så skulle vi få en gravplats som skulle räcka cirka 25 år framåt. Dessutom har vi börjat strama upp reglerna för gamla oskötta gravar. Det betyder att det på sikt också ger flera gravar som kan återanvändas.
En utvidgning österut är på alla sätt kostsammare och kan mycket möjligt leda till en höjning av kyrkoskatten i Mariehamn.

Jag vill än en gång förtydliga att en utvidgning västerut inte betyder att oasen i Klintskogen försvinner. Inte heller cykelbanan försvinner utan den flyttas lite längre västerut. För att tala i längdmåttet meter så betyder den här planerade utvidgningen 100 x 50 m västerut och 100 x 20 m norrut.
Det är inte så hemskt mycket av skogen som försvinner.
Det tredje alternativet som Maj-Britt Jansson talar om är en helt ny begravningsplats på någon annan plats och den diskussionen har vi också fört med Stadsarkitektkontoret i Mariehamn. Tyvärr finns det inte särdeles gott om sådana platser i Mariehamn. Vi har även tittat på områden utanför stadens gränser men många stadsbor har klart uttalat att de vill bli begravda i sin hemkommun. Vi ska också komma ihåg att vid nuvarande begravningsplats finns redan kapell och servicehus.

Jag hoppas verkligen att vi kommer framåt i den här diskussionen för från det att en ny begravningsplats blivit färdig måste den ”stå” i två år för att marken ska hinna ”sätta sig”.
Ska vi ha en folkomröstning var vi ska ha en ny begravningsplats eller är det bättre att ha ett allmänt informationsmöte där vi skulle räta ut alla frågetecken?
Nina Lindfors

vice ordf. i Kyrkorådet