DELA

Alla olika alla lika

I dag är den internationella dagen mot rasism och etnisk diskriminering. Ålands Mångkulturella förening firar dagen med en öppen diskussion på stadsbibliotek klockan 18.30. Förhoppningen är att det ska bli en bred blandning av deltagare.

Det finns
definitivt rasism på Åland MEN inte så farligt om vi jämför det med andra delar av Finland eller Sverige. Jag har stött på rasism i Mariehamn! Det finns säkert ett behov av en antirasistisk grupp nu när vi har många invandrare och flyktingar.
Kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet måste motarbetas i samhället och i media. Förebyggande av diskriminering och främlingsfientlighet är grundläggande i en demokrati. Alla som bor på Åland har den mänskliga rättigheten att bli behandlade med respekt.

Året var
1970 när Finland ratificerade FN-konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Enligt konventionen, skall staten se till att ingen blir diskriminerad på grund av ras, hudfärg, etnisk ursprung eller nationellt. Åland har sin egna lagstiftning mot diskriminering och sedan 2006 en diskrimineringsombudsman. Men frågan är hur långt har vi egentligen kommit med arbetet mot diskriminering på ön?
Alieu Khan