DELA

Alla möjligheter för åländska rederier

Hej Åke!

Tack för responsen på vår insändare gällande skärgårdstrafikens driftsprivatisering. Varken jag eller Ingrid var politiker då beslutet om driftsprivatisering togs. Skulle följderna av denna varit mer genomlysta skulle den knappast blivit förverkligad idag, speciellt med tanke på de arbetsplatser som nu försvinner från Åland.

I nuvarande regeringsprogram står att en utvärdering av driftsprivatiseringen ska göras. I och med detta ser vi alla möjligheter till att det är åländska rederier som sköter om skärgårdstrafiken när nuvarande avtal ska förnyas.

John Holmberg

Ingrid Johansson

Liberala lagtingsledamöter