DELA

Alla måste få nyttja Smedsbölesändaren

En mycket intressant och spännande situation har uppstått inom mediavärlden på Åland. Lokaltidningarnas beslut att inleda TV-sändningar i höst aktualiserar många frågor. Under många år har jag fört fram tanken på att skilja åt huvudmannaskapet för Smedsbölesändaren och programbolaget Ålands radio och TV.
Frågan har behandlats av lagtinget som gav landskapsregeringen i uppdrag att utreda en sådan uppdelning. År 2003 då regeringen Nordlund- Erland höll i rodret meddelade man lagtinget att en sådan uppdelningen inte var ändamålsenlig och därmed stannade det arbetet upp.

Syftet med en uppdelning av distribution och programproduktion är att alla aktörer skall garanteras tillgång till anläggningarna (Smedsböle) på lika villkor. En sådan uppdelning är den generella princip som man följer i den del av världen där man slår vakt om mediamångfald och oberoende media.
På Åland har Smedsböle byggts med skattemedel. Sändaren är inte finansierad av Ålands radio och TV utan bolaget har fått rätt att äga och förvalta sändaren. Detta är inte förenligt med den situation vi har och kommer att ha medialt på Åland redan den närmaste framtiden.
Smedsböle måste lösgöras från Ålands radio och TV. Den bör stå fri från alla programbolag och dess kapacitet och resurser bör ställas till alla aktörers förfogande på lika villkor. Det är sent att stiga upp i den här frågan. Landskapsregeringen blir tagen på säng eftersom man så länge avstått från att diskutera och fatta beslut som förutsätts för att alla aktörer på den åländska mediamarknaden tillförsäkras samma möjligheter att nyttja Smedsbölesändaren. Det offentliga monopolet kan inte försvaras i detta sammanhang. Alla åländska medier skall kunna höras och synas över hela Åland.
Barbro Sundback (s)