DELA

Alla kort är på bordet

Jag noterar att Camilla Andersson (C), kommunstyrelseordförande i Geta , tappat förtroendet för mig som minister (insändare NÅ 15.6).

Det är tråkigt. Jag tyckte under vårt samtal i Geta att vi båda var tydliga med våra olika ståndpunkter, och respektfulla inför det faktum att det finns olikheter. För mig är en dialog en öppning för vidare samtal, och snällhet aldrig flathet eller otydlighet.

Angående vallagstiftningen, vars olika delar nu är på remissrunda, måste jag påminna om att remissutlåtanden inte utgör en omröstning om ett lagförslag, utan ett inhämtande av synpunkter som kan bidra till en bättre utformning av lagen.

Vi kommer att fortsätta samtalen med Geta, och med alla andra kommuner, med målet att hitta den bästa möjliga lösningen för hela Åland. Precis som det står i regeringsprogrammet. Öppnare kort än så blir det inte.

Nina Fellman (S)

Kansli- och
kommunminister

Ålands landskapsregering