DELA

Alla kan jobba för svenskan

Att arbeta för svensk kultur är inte förbehållet bara en grupp
Ordföranden Stefan Wallin vill förstås att Ålands riksdagsledamot ska sitta i Svenska folkpartiets grupp. Att vara med i en grupp med finsk majoritet är att svika finlandssvenskarna, har man ibland sagt både i riket och här hemma.
Är då inte försvaret av Ålands självstyrelse och det svenska språket i landet är ett gemensamt intresse för alla svenskar – och många finnar – oavsett hur vi ser på andra frågor i samhället. Inte är väl socialdemokrater, vänsterförbundare, kristliga, gröna och andra automatiskt mindre svenska än de som finns längre till höger – kanske med en Nato-anslutning på önskelistan.

Om vi vill samla en bred majoritet bakom sådana förslag som är viktiga för svenskheten, är det knappast fruktbart att, som ibland skett, på förhand kritisera andra för en mindre positiv inställning. I stället är det, som jag ser det, nödvändigt att inbjuda riksdagsledamöter över parti- och språkgränser till information och konstruktiva samtal om de frågor som är av vitalt intresse för Åland och Svensk-Finland. Alla bör få chansen att arbeta för de språkligt kulturella målen på samma villkor.
Stefan Snellman