DELA

Alla kan göra något för miljön

Miljön är som bekant på var mans tunga just nu och alla vill vi väl göra något för att förbättra den? Många ropar på hållbar utveckling, men kanske inte alla vet vad det innebär och är?
Enligt Amsterdamföredraget 1997 enades regeringarna i dåvarande EU att inom och utanför unionens gränser främja en hållbar utveckling, som är att uppfylla dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina. EUs senaste strategi antogs i juni 2006, där det främsta målet är en permanent förbättring av de Europeiska medborgarnas välfärd. Detta genom att skapa hållbara samhällen som kan förvalta och använda resurserna effektivt och utnyttja den ekologiska och sociala utvecklingspotentialen i ekonomin, garantera välstånd, miljöskydd och social sammanhållning.
Alltså är hållbar utveckling inte endast en fråga för miljöexperter utan hela vårt samhälle enligt Kyotoprotokollet som löper ut 2012 och egentligen, till stora delar, handlar om pengar, som vanligt. Om att massproducenter av föroreningar/ utsläpp betalar andra länder för att få släppa ut mera än de har rätt till.

Tänk efter lite nu, att köpslå med att förorena jorden, är det slugt det? Minskar det utsläppen i praktiken? Inte undra på att USA som står för en stor del av Nordamerikas utsläpp inte skrev på avtalet. Det skulle ha kostat amerikanarna enorma summor.
Enligt Kyotoprotokollet har EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 9 procent.till 2012. Den största växthusgasen är vattenånga. Människans påverkan när det gäller växthusgaser är svinnande liten jämfört med naturens egen. Alla jordens vulkanutbrott sprider aska i atmosfären, som sedan genom att återreflektera solens strålning än en gång tillbaks mot jorden hjälper till att värma vår planet i en snabbare takt, enligt viss expertis på området.
Även solens utbrott skall ha effekt på jordens klimat, allt detta i kombination med världshavens strömmar, helt okontrollerbart för människan! Därmed inte sagt att vi inte skall göra det vi kan. Hushållen i EU anses stå för ca 16 procent av EUs alla utsläpp av växthusgaser. Så nog kan vi genom eget energisparande/ miljövändlig uppvärmning i hemmen alla dra vårt strå till stacken.

Med tanke på hur många miljarder som nu skall satsas i miljöns namn får man nog ta en del ”miljöföretag och profeter” som nästan likt it-bubblan nu poppar upp ur inget, med en viss försiktighet och kräva resultat för satsade pengar. Dessa popekonomiska sammanslutningar brukar ha som första syfte att ta åt sig en stor del/ egen lön på ren svenska, av kakan. Nu pengar i miljöns namn då. Och som lägre prioritet att försöka göra skäl för pengarna, åstadkomma faktisk förändring.
Om den tunga industrin hade samma miljövetande som nu bilindustrin har i EU eller för all del Nokia som är världens mest miljövändliga mobiltelefonstillverkare har, ja då når EU sina mål genast. Problemet är inte EUs länder på sikt utan beroendet av att importera energi till EU och grannländernas attityd mot miljön. Fast det finns ju alltid länder som är undantag.
Nästan alla bilar i Brasilien går att köra på etanol. Etanol, som visserligen kräver en stor del energi att framställa. Men som gör ett land, i mångas ögon nästan u-land, mest framstående i världen på miljövänligt bränsle och framför allt oberoende av världsmarknadspriset på rå olja. Då oljan inom ett 20-50-talet år, beroende på vilken expert du frågar, tar slut för storkonsumtion, så har brassarna sitt alternativa bränsle färdigt och fungerande sedan årtionden.

Förnybara energikällor är bränslen som antingen är kolfria eller kolneutrala = förbrukar lika mycket koldioxid som de alstrar. Biogas, geotermisk energi, vattenkraft, avfallsgas, gas från vattenreningsverk, sol och vindenergi är exempel på förnybar energi.
Skall vi nu börja någonstans så måste i mitt tycke den lokala avfallshanteringen redas ut. Men inte till ett överpris som i dag tas ut. Detta har på vissa håll fått skogar med nergrävt och inte nedgrävt skräp i. Det kan ju inte varit grundtanken med avfallsreformen och den återvinningsplan som på nåt vis blev ”generalerna” lite för övermäktig.
Systemet med allmänna obemannade stationer fungerade bra i mitt tycke, då de sköttes bra! Innan de togs bort borde de nya bemannade satts i bruk. Mindre och mindre verkar ingå i den kommunala beskattningen som tas ut av oss innevånare.
Mera och mera av kostnaderna överförs på den privata personen och nu behövs det två fakturor för att bli av med sitt skräp. Detta har skapat ännu en stor årlig utgift, och helt ny för många lägenhetsboende.
Mikael Erickson (c)
(Detta är del 2 av Ericksons insändare om miljön. Del 1 publicerades i måndagens Nya Åland)