DELA

Alla insändare behöver inte publiceras

Med anledning av att de åländska lokaltidningarna under de senaste månaderna valt att upprepade gånger publicera insändare med starkt invandringsfientliga formuleringar vill jag uppmana både Nya Åland och Ålandstidningen att granska sitt ansvar i den åländska samhällsdebatten, liksom sitt ansvar inför sina läsare.

Vi läsare består ju mer eller mindre av samma människor som röstat för den nuvarande sammansättningen av Ålands lagting och har därmed med all önskvärd tydlighet genom våra representanter där gjort våra ställningstagande, även i invandrar- och flyktingfrågor, fullständigt klara.

Då tidningarna, såsom under de senaste månaderna, ger oproportionerligt stort spaltutrymme till enstaka individers gravt avvikande åsikter i frågan, skapar tidningarna de facto illusionen av det skulle existera en debatt som överhuvudtaget inte existerar.

Tryckfriheten innebär inte trycktvång och yttrandefriheten inte rätten till gratis publicering.

Demokratins principer bottnar i humanistiska värderingar – de rasistiska och människofientliga åsikter som tidningarna nu upprepade gånger frivilligt publicerat är vid djupare granskning och analys antidemokratiska och direkt destruktiva för den pågående process som en levande demokrati bör vara för att utvecklas.

Jag anser att redaktionerna på Nya Åland och Ålandstidningen borde ompröva sin policy i frågan.

Caroline Pipping

Nya Åland svarar:

Nya Ålands linje är att så många som möjligt ska ha rätt att delta i debatten, också de som står för åsikter vi inte delar. Men självklart har vi också ett stort ansvar för vad som publiceras i tidningens namn, varför alla insändare granskas noggrant för att se om de håller för publicering gentemot våra pressetiska regler.

En levande demokrati bygger också på att även de med åsikter som delas av få eller ingen får komma till tals, så länge de håller sig inom pressetikens ramverk.

Däremot vill jag framhålla att vi vid ett flertal tillfällen har kommenterat och bemött dessa insändare både på insändarplats och på ledarsidan.

Jonas Bladh

Chefredaktör