DELA

Alla har rätt till internationellt skydd

Vi undertecknande organisationer ser med bestörtning på den osakliga, obehagliga och inhumana diskussion som just nu pågår på sociala medier, även åländska Facebook-grupper, gällande flyktingar och flyktingmottagande. Tonen i de påståenden som framförs innehåller kännetecken av hets mot folkgrupp och flera påståenden kantas av desinformation om flyktingar, lagstiftning och mottagande. Vi manar till faktabaserad och hänsynsfull debatt. Alla har rätt till yttrandefrihet men det får inte ske på bekostnad av någon annan.

 

Vi står alltid på humanitetens och medmänsklighetens sida. Vi står bakom de mänskliga rättigheterna och rätten till asyl. ”Alla som flyr undan förföljelser eller riskerar att skadas allvarligt i sina hemländer har rätt att begära internationellt skydd. Asyl är en grundläggande rättighet och beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning. Detta är en internationell skyldighet för stater som är parter i konventionen, bland annat EU:s medlemsländer.” (text från Europaparlamentet)

FINLANDS RÖDA KORS ÅLANDS DISTRIKT

RÄDDA BARNEN PÅ ÅLAND

UNG RESURS/BOOST

FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND

ABF

SKUNK

ÅLANDS FREDSINSTITUT

EMMAUS ÅLAND

REGNBÅGSFYREN

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND

JHL AVDELNING 214

JHL AVDELNING 218

JHL AVDELNING 408

FOA-Å RF (FACKORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND RF)